Úvěry

.

.

Pokud se bavíme všeobecně o úvěrech, existuje pochopitelně několik druhů. Přejděme ale k těm, nejčastějším, se kterými se můžeme v praxi nejvíce setkat. Jak jsou výhodné a co vlastně znamenají? Rádi vám to trochu přiblížíme.
elektronický prodej.jpg
Termínovaný úvěr

Termínovaný úvěr je o banky za určitou částku, která má stanovený splátkový kalendář a pevnou, nebo pohyblivou úrokovou sazbu. Například mnoho bank má programy termínovaných půjček, které mohou nabídnout malým podnikům peníze, které potřebují k provozu od měsíce k měsíci. Často malá firma využívá hotovost z termínovaného úvěru k nákupu dlouhodobého majetku, jako je zařízení pro jeho výrobní proces.

Termínovaný úvěr je určen zejména na vybavení nemovitosti, nebo pracovní kapitál ve výši od 1 do 25 let. Půjčka má pevnou nebo variabilní úrokovou sazbu, měsíční nebo čtvrtletní splátkový kalendář, který nastavuje datum splatnosti. Úvěr vyžaduje kolaterál a přísný schvalovací proces ke snížení rizika splácení.

Termínovaný úvěr je vhodný pro založený malý podnik s řádnou účetní uzávěrkou a podstatnou zálohou k minimalizaci výše plateb a celkových úvěrových nákladů.
mince ve sklenici.jpg

Druhy termínovaných úvěrů

Střednědobý úvěr trvá méně než tři roky, je placen v měsíčních splátkách z peněžního toku společnosti a může mít balónové platby. Splácení je vázáno na dobu živnosti financovaného aktiva.

Dlouhodobý úvěr trvá tři až dvacet let, je zajištěn aktivy společnosti a vyžaduje měsíční nebo čtvrtletní platby ze zisku nebo peněžního toku. Úvěr omezuje další finanční závazky, které společnost může přijmout, včetně ostatních dluhů, dividend, nebo platů ředitelů a může vyžadovat, aby byla částka zisku vyčleněna na splacení úvěru.

Je jasné, že jakýkoliv úvěr by si měl člověk dobře rozmyslet. Je to závazek, kterého se jen tak nezbavíte. Proto pečlivě zvažte, zda ty peníze opravdu potřebujete, a co z toho pro vás plyne.

.