Banky bojují o každého klienta! Úroky dále stoupají!

.

Poskytovatelé půjček se nyní přizpůsobují trhu a krokům, které učinila Česká národní banka. Dle odborníků bude již na konci letošního roku, tedy koncem roku 2018, průměrná výše úroků u pětileté fixace na hodnotě 3,5 %.
úroková sazba.png
Pakliže se vám tedy teď blíží doba, kdy vám končí fixace, měli byste se řádně na tuto situaci připravit, protože i vás se tedy pravděpodobně tato změna dotkne. Ideální je se začít zajím, který poskytovatel půjček vám v rámci konce fixace rád provede refinancování a nabídne vám nižší úrokovou sazbu, než vám bude nabízet váš stávající poskytovatel půjčky.
Nedá se již nyní tedy spoléhat na to, že se podaří sehnat hypotéku s úrokem 1,68 % ročně. Takové sazby byly naposledy na konci roku 2017. V současnosti můžete sehnat úvěr s úrokem přibližně 2,5 % a různě se kolem tohoto čísla výše pohybuje.
ruce a klíče.jpg
Růst sazeb je nejrychlejší za posledních deset let a některé banky stihly v posledním roce v reakcích na kroky České národní banky zvednout tuto sazbu i čtyřikrát. Změny ze strany České národní banky mají tedy za následek, jak vyplývá z výše uvedeného, že se zdražují peníze na mezibankovním trhu, což se tedy samozřejmě promítá postupně do zvyšování sazeb všech druhů úvěrů, nejen tedy do zvyšování u hypoték.
Mezi bankami se stále odehrává boj o každého klienta, hlavně v oblasti těchto úvěrů na bydlení, protože se jedná o lukrativní a finančně výhodné produkty v poměrně velkých objemech peněz. Proto banky mají i v rámci svých hypoték velké rozdíly mezi krátkodobou fixací či dlouhodobou fixací.
Vzhledem k tomu, co se v posledním roce odehrává na trhu s půjčkami, je jasné, že většina lidí má v tuto chvíli zájem o dlouhodobé fixace. Je logické, když víme, že již na konci roku 2018 budou sazby téměř dvojnásobné, proti loňsku, že je zájem nejen o desetileté fixace, ale nyní se objevují už i novinkové nabídky, které nabízí fixaci až na patnáct let.
Dá se říci, že vzhledem k odhadům odborníků, je v tuto chvíli pravděpodobně nejvýhodnější si vzít na patnáct let fixaci s úrokem, který je nyní běžně dostupný, a to s 2,39 %.

.

Půjčte kamarádovi, ale buďte připraveni na vše!

.

.

Když už někomu peníze půjčíte a on se nemá k tomu, aby vám je vrátil, je to trapné hlavně vám, protože o peníze přijít nechcete, ale nemáte žádné další páky, jak peníze získat zpátky. Jak tedy vyřešit situaci, kdy od vás chce něco půjčit?
Je jasné, že by vás nenapadlo, že byste, když půjčujete kamarádovi peníze, měli podepsat smlouvu, protože by vám mohlo přijít divné, chtít po něm právě nějaký papír z toho důvodu, že mu věříte a nechcete narušovat vztah projevením jisté nedůvěry.
osvědčení od notáře.jpg
Pokud věříte tomu, že i ústní smlouva je platná, věříte správně. Bohužel ale, jak se říká, co je psáno, to je dáno, to v tomto případě platí zcela jistě a vyhnete se tím diskuzím o tom, jak to strana myslela. Nejčastěji použitá věta, vrátíš mi to, až budeš mít, je jistou cestou k tomu, že se peněz nedočkáte jen tak.
Sepište smlouvu sami
Možná si myslíte, že když nejste právník, tak smlouvu nezvládnete, ale opak je jistě pravdou. Raději si udělejte čas, sedněte k počítači a věřte, že se vám strávený čas věnovaný výrobě smlouvy, vyplatí.
Co byste ve smlouvě měli uvádět?
· Vaše iniciály
· Iniciály toho, komu peníze půjčujete
· Kolik peněz půjčujete
· Co vám má dotyčný za půjčení dát
· Kdy vám má peníze vrátit
· Jak vám má peníze vrátit
· Co se stane, když vám dotyčný peníze nevrátí
· Kdy jste se na tom dohodli, tedy datum
· Podpisy obou stan
bankovky a ruka.jpg
Ani jednu z položek ve smlouvě nezapomeňte, a hlavně si ošetřete výslovně, jaký bude další postup, když vám peníze nevrátí, protože budete mít oba jasno, jaký bude další postup již předem. Podpisy na smlouvě určitě zajděte ověřit, protože pokud nebudete moci peníze získat z kamaráda po dobrém, bude nejlepším řešením, když danou pohledávku předáte inkasní společnosti k vymožení nebo když prodáte pohledávku podobné společnosti, která se tímto zabývá. Samozřejmě tím, že nebude ověřený podpis není smlouva neplatná, ale jistota je jistota a pokud má kamarád v plánu vám peníze vrátit, tak určitě nebude proti smlouvě a proti ověření podpisů na poště.


Obraťte se na notáře
Pokud se obáváte sepisovat smlouvu sami, máte možnost využít například služby právníka. Notář s vámi totiž vše sepíše formou notářského zápisu, který opatří doložkou vykonatelnosti. To pro vás znamená, že v momentě, kdy nebudou peníze vráceny sjednaným způsobem v dohodnutém termínu, je tento zápis pravomocným a vykonatelným rozhodnutím, a tedy exekučním titulem, který vás opravňuje rovnou podat návrh na nařízení exekuce ve věci vymožení půjčených peněz.
To má výhodu v tom, že nemusíte nejprve k soudu, kde by probíhala jednání a zároveň byste museli vynaložit nejprve nálady na tento soud.
Proti tomu je odměna notáře stanovená zákonem podle tarifů, které jsou dány.

.

Zákon o spotřebitelských úvěrech po novele myslí i na spotřebitele!

.

V prosinci roku 2016 byl novelizován zákon o hypotékách tak, že nyní je ošetřena úprava těchto úvěrů v rámci zákona o spotřebitelských úvěrech.

.

Zajištění
V této změně je také zahrnuto to, že zajištění úvěru nemůže být již provedeno směnkou nebo šekem.
Věřitel je také nyní omezen ve výkonu zástavního práva tak, že se nemovitost může zpeněžit až šest měsíců po tom, co je oznámeno započetí výkonu zástavního práva. Během této doby má tedy dlužník možnost celý úvěr splatit. Zároveň však banka nemůže dlužníkovi v prodeji právě za účelem dodržení splacení úvěru. Z toho tedy vyplývá, že banka by neměla bránit převodu nemovitosti a měla by zajistit vymazání práva zatěžující nemovitost právě proto, aby ji dlužník mohl prodat.
V nové úpravě je také uvedeno, že zástava by neměla být v nepoměru s výší částky, která je půjčována. To se ovšem nevztahuje na úvěry:
· účelové určené zejména k nabytí nemovitosti
· poskytnuté stavební spořitelnou dle zákona o stavebním spoření
nemovitost na prodej.png
Prodlení se splacením
Zákon nyní přesně vymezuje výsledek možného prodlení se splácením úvěru pro dlužníka. Náhrada vynaložených nákladů na prodlení se splácením, úroky a smluvní pokuty jsou od této nové úpravy značně omezeny. Úrok z prodlení totiž nesmí být vyšší než zákonem stanovená sazby. Vynaložené náklady na uplatňování práva nesmí být zbytečné vysoké. Do třetice pak výše smluvní pokuty je limitována jako 0,1 % denně z nezaplacených částek po splatnosti. Celková smluvní pokuta však nesmí přerůst přes hranici násobku 0,5 z celkové výše úvěru a to maximálně do výše 200.000,- Kč.
paní spravedlnost.jpg
Změny v zákoně jako celek
Jako celek tento nový zákon o spotřebitelském úvěru chrání opět více spotřebitele v oblasti zajišťování úvěrů zástavním právem k nemovitosti. Dále umožňuje jednodušší a levnější možnost předčasného splácení a samozřejmě omezuje možnost zajištění úvěru jiným způsobem, než zástavou nemovitosti.
Dále snižuje naprosto šílené dopady situace na lidi, kteří se dostanou do prodlení, ať už přístupem k řešení prodeje nemovitosti nebo výší sankcí, úroků z prodlení či smluvních pokut.

.

Když lidé půjčují lidem

.

.

V momentě, kdy si lidépůjčujímísto od banky od jiných lidí, jednáse o novýinternetovýprodukt dnešnídoby, lépe řečeno jde o novýmodel podnikání, kterému se říkásdílenáekonomika. Aťje to model uznávanýči nikoli, jednáse jistěo jednu z cest budoucnosti v ekonomice.
Podobnéprojekty stavísvůj model právěna tom, že je výhodnější, respektive efektivnějšívyužívat lidi namísto banky. Jednak, jak bylo zmíněno, je tento model levnějšía efektivnější, za druhéje na něj potřeba mnohem méněadministrativních sil a prostor. Tak zvanéP2P (Peer to Peer) platformy u nás začaly frčet jižv roce 2015, kdy se objevila právěprvní. Dále se rozvíjely i další, jako obecněznámáZonky, Prestito nebo Žlutýmeloun.
Tento trend je i po třech letech stále na vzestupu a čím dál více lidíraději využívámožnosti této sdílenéekonomiky, oproti klasickým cestám půjček u bank. Například na Zonky se za necelétři roky fungováníprojektu otočily jiždvěmiliardy korun.
lidi a monitory.png
Výhody využitísdílené ekonomiky:
· srozumitelnost
· jednoduchost (mášpeníze = půjčíšněkomu = dostanešje zpět s úrokem = zhodnotíšpeníze)
· anonymita příběhů
Záruky návratnosti investic:
· služba řízenírizik
· ověřeníbonity
· ověřeníkreditníhistorie
· ověřenírizikovosti
noviny pro muže.jpg
Zahraničnísdíleníversus českésdílení:
Nejlepšíplatformy založenéna principu sdílenéekonomiky jsou v USA a VB. V zahraničípak je ve zvyku na tyto platformy zvát lidi, kteřínedosáhnou na úvěr v klasickébance.
V Českérepublice tyto platformy fungujína principu nižšího úroku, nežvám nabídne právěbanka. Pokud vás tedy u nás banka odmítla, pravděpodobněneuspějete ani na platformách, jako je třeba zmiňovanýŽlutýmeloun. Nastavenírizik je totižpodobnéjako v bankách.
Možnáse může jevit banka v tuto chvíli jako zbytečná, ale ani tak to není. Banky nyníjako instituce fungujína tom, že jsou jedinou volbou klientů. Pokud takovéprojekty jako třeba Zonky budou i nadále existovat a růst, bude nutné, aby se banky přizpůsobily trhu a začaly využívat nejmodernějšítechnologie. Banky však jako takovéstále v ohroženínejsou, jejich služby jsou stále pro většinu obyvatelstva nutné(někdy nutnézlo).

.