Banky bojují o každého klienta! Úroky dále stoupají!

.

Poskytovatelé půjček se nyní přizpůsobují trhu a krokům, které učinila Česká národní banka. Dle odborníků bude již na konci letošního roku, tedy koncem roku 2018, průměrná výše úroků u pětileté fixace na hodnotě 3,5 %.
úroková sazba.png
Pakliže se vám tedy teď blíží doba, kdy vám končí fixace, měli byste se řádně na tuto situaci připravit, protože i vás se tedy pravděpodobně tato změna dotkne. Ideální je se začít zajím, který poskytovatel půjček vám v rámci konce fixace rád provede refinancování a nabídne vám nižší úrokovou sazbu, než vám bude nabízet váš stávající poskytovatel půjčky.
Nedá se již nyní tedy spoléhat na to, že se podaří sehnat hypotéku s úrokem 1,68 % ročně. Takové sazby byly naposledy na konci roku 2017. V současnosti můžete sehnat úvěr s úrokem přibližně 2,5 % a různě se kolem tohoto čísla výše pohybuje.
ruce a klíče.jpg
Růst sazeb je nejrychlejší za posledních deset let a některé banky stihly v posledním roce v reakcích na kroky České národní banky zvednout tuto sazbu i čtyřikrát. Změny ze strany České národní banky mají tedy za následek, jak vyplývá z výše uvedeného, že se zdražují peníze na mezibankovním trhu, což se tedy samozřejmě promítá postupně do zvyšování sazeb všech druhů úvěrů, nejen tedy do zvyšování u hypoték.
Mezi bankami se stále odehrává boj o každého klienta, hlavně v oblasti těchto úvěrů na bydlení, protože se jedná o lukrativní a finančně výhodné produkty v poměrně velkých objemech peněz. Proto banky mají i v rámci svých hypoték velké rozdíly mezi krátkodobou fixací či dlouhodobou fixací.
Vzhledem k tomu, co se v posledním roce odehrává na trhu s půjčkami, je jasné, že většina lidí má v tuto chvíli zájem o dlouhodobé fixace. Je logické, když víme, že již na konci roku 2018 budou sazby téměř dvojnásobné, proti loňsku, že je zájem nejen o desetileté fixace, ale nyní se objevují už i novinkové nabídky, které nabízí fixaci až na patnáct let.
Dá se říci, že vzhledem k odhadům odborníků, je v tuto chvíli pravděpodobně nejvýhodnější si vzít na patnáct let fixaci s úrokem, který je nyní běžně dostupný, a to s 2,39 %.

.

Půjčte kamarádovi, ale buďte připraveni na vše!

.

.

Když už někomu peníze půjčíte a on se nemá k tomu, aby vám je vrátil, je to trapné hlavně vám, protože o peníze přijít nechcete, ale nemáte žádné další páky, jak peníze získat zpátky. Jak tedy vyřešit situaci, kdy od vás chce něco půjčit?
Je jasné, že by vás nenapadlo, že byste, když půjčujete kamarádovi peníze, měli podepsat smlouvu, protože by vám mohlo přijít divné, chtít po něm právě nějaký papír z toho důvodu, že mu věříte a nechcete narušovat vztah projevením jisté nedůvěry.
osvědčení od notáře.jpg
Pokud věříte tomu, že i ústní smlouva je platná, věříte správně. Bohužel ale, jak se říká, co je psáno, to je dáno, to v tomto případě platí zcela jistě a vyhnete se tím diskuzím o tom, jak to strana myslela. Nejčastěji použitá věta, vrátíš mi to, až budeš mít, je jistou cestou k tomu, že se peněz nedočkáte jen tak.
Sepište smlouvu sami
Možná si myslíte, že když nejste právník, tak smlouvu nezvládnete, ale opak je jistě pravdou. Raději si udělejte čas, sedněte k počítači a věřte, že se vám strávený čas věnovaný výrobě smlouvy, vyplatí.
Co byste ve smlouvě měli uvádět?
· Vaše iniciály
· Iniciály toho, komu peníze půjčujete
· Kolik peněz půjčujete
· Co vám má dotyčný za půjčení dát
· Kdy vám má peníze vrátit
· Jak vám má peníze vrátit
· Co se stane, když vám dotyčný peníze nevrátí
· Kdy jste se na tom dohodli, tedy datum
· Podpisy obou stan
bankovky a ruka.jpg
Ani jednu z položek ve smlouvě nezapomeňte, a hlavně si ošetřete výslovně, jaký bude další postup, když vám peníze nevrátí, protože budete mít oba jasno, jaký bude další postup již předem. Podpisy na smlouvě určitě zajděte ověřit, protože pokud nebudete moci peníze získat z kamaráda po dobrém, bude nejlepším řešením, když danou pohledávku předáte inkasní společnosti k vymožení nebo když prodáte pohledávku podobné společnosti, která se tímto zabývá. Samozřejmě tím, že nebude ověřený podpis není smlouva neplatná, ale jistota je jistota a pokud má kamarád v plánu vám peníze vrátit, tak určitě nebude proti smlouvě a proti ověření podpisů na poště.


Obraťte se na notáře
Pokud se obáváte sepisovat smlouvu sami, máte možnost využít například služby právníka. Notář s vámi totiž vše sepíše formou notářského zápisu, který opatří doložkou vykonatelnosti. To pro vás znamená, že v momentě, kdy nebudou peníze vráceny sjednaným způsobem v dohodnutém termínu, je tento zápis pravomocným a vykonatelným rozhodnutím, a tedy exekučním titulem, který vás opravňuje rovnou podat návrh na nařízení exekuce ve věci vymožení půjčených peněz.
To má výhodu v tom, že nemusíte nejprve k soudu, kde by probíhala jednání a zároveň byste museli vynaložit nejprve nálady na tento soud.
Proti tomu je odměna notáře stanovená zákonem podle tarifů, které jsou dány.

.

Trh s hypotékami se mění každým týdnem!

.

.

Otálet byste také neměli, pokud řešíte refinancování hypotéky. Aktuálně totiž stále ještě můžete zajistit úroky hypotéky, i třeba s pětiletou fixací, kolem 2,5%.
eurobankovka na domečku.jpg
Nejvýhodnější úrokové sazby jsou minulostí
V loňském roce bylo možné získat hypotéku s úrokem 1,68%. Dnes už bohužel takovou nabídku na našem finančním trhu nenajdete. Průměrná výše úroku hypotéky začíná na hranici 2,5%, ale u menších bank můžete získat nejnižší úrok právě třeba 3,5%.
Růst úroků v posledním roce, od zásahu České národní banky do trhu s hypotékami v tom smyslu, že prakticky banky nesmí poskytovat 100% hypotéky, vzrostl nejrychleji za posledních deset let. Jako reakci na vývoj na trhu některé banky zvedly úroky u hypoték dokonce čtyřikrát během posledního roku.
Kromě omezení vydávání stoprocentních hypoték je na vině samozřejmě také zvyšování úrokové banky právě Českou národní bankou. Tím se zdražují peníze na mezibankovním trhu a to se ukazuje právě na zvyšování úroků u všech druhů půjček.
Dle dostupných informací je evidentní, že Česká národní banka ještě neskončila a hodlá podmínky pro získání hypotéky dále zpřísňovat. Pokud tedy někdo uvažuje o hypotéce či refinancování, měl by dle finančních poradců využít ještě dosavadní, vcelku ucházející podmínky, protože to může být na několik let zase poslední a nejvýhodnější nabídka, která je a bude.
muž s dluhem.png
Boj o klienty pokračuje
I když je situace, jaká je, banky stále o klienty bojují a snaží se jim v rámci možností nabídnout výhody, jako jsou pětileté, sedmileté i desetileté fixace. Jestliže nyní využijete tříletou fixaci s úrokem 2,5%, v každém případě teď ušetříte, vzhledem k tomu, že úroky nadále porostou.
Otázkou však je, jak se to vyplatí dlouhodobě, protože za pět let mohou být úroky opět na hranici 1,5 %, ale také by mohly být třeba 5%. Toto predikovat nelze, protože ani odborníci si nejsou jistí.
V každém případě se analytici přiklání k tomu, že proti dřívější situaci, se nyní klienti dlouhodobé fixace obávat nemusí, vzhledem k tomu, že nyní po novele zákona o spotřebitelských úvěrech je možné splácet hypoteční úvěry i mimořádnými splátkami v každém kalendářním roce až do výše 25 % jistiny. Dříve toto bylo možné pouze ke konci fixace.
To znamená, že pokud každý rok zaplatíte mimořádnou splátku, vždy se vám započítá na jistinu a tím se každoročně může podařit ušetřit na úrocích z úvěru, které se právě počítají z jistiny, ať už jsou úroky domluvené na jakkoli dlouhou dobu.

.

Zákon o spotřebitelských úvěrech po novele myslí i na spotřebitele!

.

V prosinci roku 2016 byl novelizován zákon o hypotékách tak, že nyní je ošetřena úprava těchto úvěrů v rámci zákona o spotřebitelských úvěrech.

.

Zajištění
V této změně je také zahrnuto to, že zajištění úvěru nemůže být již provedeno směnkou nebo šekem.
Věřitel je také nyní omezen ve výkonu zástavního práva tak, že se nemovitost může zpeněžit až šest měsíců po tom, co je oznámeno započetí výkonu zástavního práva. Během této doby má tedy dlužník možnost celý úvěr splatit. Zároveň však banka nemůže dlužníkovi v prodeji právě za účelem dodržení splacení úvěru. Z toho tedy vyplývá, že banka by neměla bránit převodu nemovitosti a měla by zajistit vymazání práva zatěžující nemovitost právě proto, aby ji dlužník mohl prodat.
V nové úpravě je také uvedeno, že zástava by neměla být v nepoměru s výší částky, která je půjčována. To se ovšem nevztahuje na úvěry:
· účelové určené zejména k nabytí nemovitosti
· poskytnuté stavební spořitelnou dle zákona o stavebním spoření
nemovitost na prodej.png
Prodlení se splacením
Zákon nyní přesně vymezuje výsledek možného prodlení se splácením úvěru pro dlužníka. Náhrada vynaložených nákladů na prodlení se splácením, úroky a smluvní pokuty jsou od této nové úpravy značně omezeny. Úrok z prodlení totiž nesmí být vyšší než zákonem stanovená sazby. Vynaložené náklady na uplatňování práva nesmí být zbytečné vysoké. Do třetice pak výše smluvní pokuty je limitována jako 0,1 % denně z nezaplacených částek po splatnosti. Celková smluvní pokuta však nesmí přerůst přes hranici násobku 0,5 z celkové výše úvěru a to maximálně do výše 200.000,- Kč.
paní spravedlnost.jpg
Změny v zákoně jako celek
Jako celek tento nový zákon o spotřebitelském úvěru chrání opět více spotřebitele v oblasti zajišťování úvěrů zástavním právem k nemovitosti. Dále umožňuje jednodušší a levnější možnost předčasného splácení a samozřejmě omezuje možnost zajištění úvěru jiným způsobem, než zástavou nemovitosti.
Dále snižuje naprosto šílené dopady situace na lidi, kteří se dostanou do prodlení, ať už přístupem k řešení prodeje nemovitosti nebo výší sankcí, úroků z prodlení či smluvních pokut.

.

Čím nás hýčkají pojišťovny?

.

.

Ano, je opravdu pravdou, že zdravotní pojišťovnu je možné změnit pouze jednou do roka. Pokud se rozhodnete o přestup, pak pojištěncem nové pojišťovny po zažádání budete do 3 měsíců.
Napadla vás někdy otázka, čím vlastně zdravotní pojišťovny asi tak hýčkají své klienty? Na tuto otázku se zaměříme právě v dnešním článku.
Pokud se rozhodnete přestoupit k jiné pojišťovně, můžete tím na jednu stranu získat, ale na druhou také ztratit.
odsouhlasená dohoda.jpg
Podstatným rozdílem mezi pojišťovnami jsou preventivní programy. Dále i bonusy nebo speciality. Je určitě dobré si o každé z těchto věcí zjistit maximum informací, abyste byli schopni si srovnat, která pojišťovna nabízí lepší podmínky.
Jestliže srovnáme takovou Všeobecnou zdravotní pojišťovnu například s Revírní bratrskou pokladnou, pak určitě nějaké ty rozdíly najdeme. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí členství v Klubu pevného zdraví, díky kterému budete mít spoustu výhod a to nejen v podobně bonusů a slev, na velké množství produktů. Další výhodou je, že nabídka slev se stále rozšiřuje a to v průběhu celého roku.
Revírní bratrská pokladna naopak nabízí Program 90, který je dlouhodobý a podporuje nejen zdravotní ale také preventivní péči. Cílem je, aby se co nejvíce pojištěnců dožilo až 90 let. Program je zacílen hlavně na mladší generace a registrovat se do něj můžete do 30 let. Součástí tohoto projektu jsou různé preventivní prohlídky, očkování a mnoho dalších. Příspěvek, který budete dostávat, je možné využít na nákup léků, doplňků strany apod.
zpečetěné manželství.jpg
Existují samozřejmě ale i jiné zdravotní pojišťovny. Patří mezi ně například Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Vojenská zdravotní pojišťovna a mnoho dalších.
Každá z pojišťoven má svým klientům nebo dokonce i budoucím klientům rozhodně co nabídnout. Záleží pouze na vás, pro kterou z nich se rozhodnete.
Můžete si být jisti tím, že nikdy nešlápnete vedle, protože každá z nich je něčím výjimečná.

.

NEBOJTE SE PŮJČIT SI

.

.

Já vím, ono se to lehce řekne, půjčit si. Svazuje nás strach, že půjčku nebudeme moct splatit, představujeme si černé scénáře. Ale než se smíříme s tím, že buď budeme bydlet v pro nás nevyhovujících podmínkách, nebo budeme čekat, až našetříme, zkusme obejít pár institucí, kde se poptáme na možnost hypotéky. Nemůže se stát nic horšího, než že nám ji nedají.
zničená střecha.jpg
Při žádosti musíme uvést, že se jedná o hypotéku na rekonstrukci bytu. Protože jde o účelovou půjčku, musíme postupně dokládat, za co peníze utrácíme.
Je tu ovšem možnost sjednat v rámci hypotéky neúčelovou část.
Je to část úvěru, která je též určena pro účely bydlení. Banka odešle prostředky na účet klienta a ten ji použije k povoleným účelům.
Důležitá je její výše. Banky zpravidla poskytují úvěry do 75% nebo 85% zástavní hodnoty nemovitosti. Někdy je možné dokonce půjčit si až na celou zástavu.
starý pokoj.jpg
Hypoteční kalkulačka je velice důležitá. Dozvíme se, kolik budeme měsíčně splácet. To se odvíjí do výše úvěru, délky fixace a doby splatnosti.
Čerpat peníze můžeme dvěma způsoby.
V prvním případě peníze obdržíme jednorázově.
V druhém případě čerpáme peníze postupně a hradíme z nich faktury. Banka si hlídá, jestli rekonstrukce skutečně probíhá a po dokončení žádá kolaudační souhlas. Tuto variantu oceníme zvláště v případě, kdy nám rekonstrukci provádějí různí zhotovitelé.
Je lepší, když si v případě odhadu určité částky vezmeme hypotéku vyšší. Využijeme je v případě, že firma, kterou jsme si na práci najali, překročí plánovaný rozpočet. Pak splácíme pouze skutečně utracené peníze.
Také ale můžeme žádat o hypotéku na rekonstrukci prováděnou svépomocí.
Pokud bude zásah větší, můžou banky požadovat stavební povolení nebo ohlášku stavebních úprav.
žena v koupelně.jpg
Zastavit ale můžeme jakoukoli nemovitost, kterou vlastníme, hlavně z důvodu, kdy opravovaná nemovitost nemá dostatečnou hodnotu. Zároveň zastavení dražší nemovitosti nám zajistí levnější půjčku.
Také si můžeme vzít tzv. Americkou hypotéku.
Půjčka je od 200 000 do 5 000 000 Kč. Nabízí lepší úrok oproti běžným neúčelovým půjčkám. Výše splácení se odvíjí dle doby, na kterou jsme se rozhodli splácet. Dobu fixace úrokové sazby si zvolíme sami.

.

Pojišťovací poradci nejsou oblíbení

.

.

Podvodníci v různých odvětvích potkáváme na každém rohu. Ať už vám budou zvonit na byt či na vás budu číhat v obchodním centru nebo na ně narazíte na předváděcí akci.
Takoví obchodníci na předváděcích akcích, kteří však nepoužívají úplně férové praktiky nejprve upoutají vaší pozornost a pak vás nenásilně, někdy i trošku právě násilně donutí si jejich produkt zakoupit. Samozřejmě mladé generace se toto riziko netýká tolik, jako generace starší. Lidé, kterým je přes sedmdesát let už nedokáží odhadnout, zda je daný člověk chce jen napálit nebo jim opravdu nabízí něco, co musí mít. Na druhou stranu, když už to rozpoznají, nemají dost sil odolat nátlaku, který tak zvaní šmejdi na ně používají.
konvenční moudrost.jpg
Mezi další praktiky takového až nekalého přístupu ke klientovi je podomní prodej. Ten je v této době již ve velké řádce měst zakázán, nicméně stále se proslýcháme o podobných praktikách. Cílem takové prodejce není však upoutat pozornost, nýbrž se mu vetřít do jeho domu a bez prodeje tento byt či dům prostě neopouští.
Mezi obchodníky se špatnou pověstí se však v posledních dvaceti letech zařadili také finanční poradci. A není divu. Velká řádka z nás má totiž zkušenost s tím, že jsme si pořídili zprvu se jevící výborný produkt, který nám místo ušetřených a namnožených peněz přinesl jenom platby, zklamání a zisky žádné.
posluchači přednášky.jpg
Jak se tedy vyvarovat chybnému kroku?
· Nenechte se dál a dál připojišťovat
Pokud jste si i vy pořídili produkt, který máte mít dlouhodobě, jaký je důvod, že vám jej chtěj změnit, zrušit a založit nový? Víte určitě sami dobře, že nová smlouva se rovná pro pojištěnce nové poplatky.
· Dbejte na reference
Možná jste i vy potkali finanční poradce, kteří nemají v této oblasti žádné vzdělání, ani zkušenosti. Nyní by tedy toto mělo být výjimkou, protože je zákonem dáno, že poradce mohou dělat pouze absolventi jistých přeškolení a doškolení a kurzů, které jsou pod záštitou státu. Pokud tedy narazíte na někoho, s kým byl již před vámi někdo nespokojen, dejte ruce pryč. Pokud však narazíte na někoho, kdo je řádně proškolen a má za sebou řádku spokojených klientů, určitě to bude lepší volba.

.

Když lidé půjčují lidem

.

.

V momentě, kdy si lidépůjčujímísto od banky od jiných lidí, jednáse o novýinternetovýprodukt dnešnídoby, lépe řečeno jde o novýmodel podnikání, kterému se říkásdílenáekonomika. Aťje to model uznávanýči nikoli, jednáse jistěo jednu z cest budoucnosti v ekonomice.
Podobnéprojekty stavísvůj model právěna tom, že je výhodnější, respektive efektivnějšívyužívat lidi namísto banky. Jednak, jak bylo zmíněno, je tento model levnějšía efektivnější, za druhéje na něj potřeba mnohem méněadministrativních sil a prostor. Tak zvanéP2P (Peer to Peer) platformy u nás začaly frčet jižv roce 2015, kdy se objevila právěprvní. Dále se rozvíjely i další, jako obecněznámáZonky, Prestito nebo Žlutýmeloun.
Tento trend je i po třech letech stále na vzestupu a čím dál více lidíraději využívámožnosti této sdílenéekonomiky, oproti klasickým cestám půjček u bank. Například na Zonky se za necelétři roky fungováníprojektu otočily jiždvěmiliardy korun.
lidi a monitory.png
Výhody využitísdílené ekonomiky:
· srozumitelnost
· jednoduchost (mášpeníze = půjčíšněkomu = dostanešje zpět s úrokem = zhodnotíšpeníze)
· anonymita příběhů
Záruky návratnosti investic:
· služba řízenírizik
· ověřeníbonity
· ověřeníkreditníhistorie
· ověřenírizikovosti
noviny pro muže.jpg
Zahraničnísdíleníversus českésdílení:
Nejlepšíplatformy založenéna principu sdílenéekonomiky jsou v USA a VB. V zahraničípak je ve zvyku na tyto platformy zvát lidi, kteřínedosáhnou na úvěr v klasickébance.
V Českérepublice tyto platformy fungujína principu nižšího úroku, nežvám nabídne právěbanka. Pokud vás tedy u nás banka odmítla, pravděpodobněneuspějete ani na platformách, jako je třeba zmiňovanýŽlutýmeloun. Nastavenírizik je totižpodobnéjako v bankách.
Možnáse může jevit banka v tuto chvíli jako zbytečná, ale ani tak to není. Banky nyníjako instituce fungujína tom, že jsou jedinou volbou klientů. Pokud takovéprojekty jako třeba Zonky budou i nadále existovat a růst, bude nutné, aby se banky přizpůsobily trhu a začaly využívat nejmodernějšítechnologie. Banky však jako takovéstále v ohroženínejsou, jejich služby jsou stále pro většinu obyvatelstva nutné(někdy nutnézlo).

.

Úvěry

.

.

Pokud se bavíme všeobecně o úvěrech, existuje pochopitelně několik druhů. Přejděme ale k těm, nejčastějším, se kterými se můžeme v praxi nejvíce setkat. Jak jsou výhodné a co vlastně znamenají? Rádi vám to trochu přiblížíme.
elektronický prodej.jpg
Termínovaný úvěr

Termínovaný úvěr je o banky za určitou částku, která má stanovený splátkový kalendář a pevnou, nebo pohyblivou úrokovou sazbu. Například mnoho bank má programy termínovaných půjček, které mohou nabídnout malým podnikům peníze, které potřebují k provozu od měsíce k měsíci. Často malá firma využívá hotovost z termínovaného úvěru k nákupu dlouhodobého majetku, jako je zařízení pro jeho výrobní proces.

Termínovaný úvěr je určen zejména na vybavení nemovitosti, nebo pracovní kapitál ve výši od 1 do 25 let. Půjčka má pevnou nebo variabilní úrokovou sazbu, měsíční nebo čtvrtletní splátkový kalendář, který nastavuje datum splatnosti. Úvěr vyžaduje kolaterál a přísný schvalovací proces ke snížení rizika splácení.

Termínovaný úvěr je vhodný pro založený malý podnik s řádnou účetní uzávěrkou a podstatnou zálohou k minimalizaci výše plateb a celkových úvěrových nákladů.
mince ve sklenici.jpg

Druhy termínovaných úvěrů

Střednědobý úvěr trvá méně než tři roky, je placen v měsíčních splátkách z peněžního toku společnosti a může mít balónové platby. Splácení je vázáno na dobu živnosti financovaného aktiva.

Dlouhodobý úvěr trvá tři až dvacet let, je zajištěn aktivy společnosti a vyžaduje měsíční nebo čtvrtletní platby ze zisku nebo peněžního toku. Úvěr omezuje další finanční závazky, které společnost může přijmout, včetně ostatních dluhů, dividend, nebo platů ředitelů a může vyžadovat, aby byla částka zisku vyčleněna na splacení úvěru.

Je jasné, že jakýkoliv úvěr by si měl člověk dobře rozmyslet. Je to závazek, kterého se jen tak nezbavíte. Proto pečlivě zvažte, zda ty peníze opravdu potřebujete, a co z toho pro vás plyne.

.

Revírní bratrská pokladna

.

Slyšeli jste už někdy v minulosti o Revírní bratrské pokladně? Pokud ne, pak jste na správné adrese. Již za malý okamžik se dozvíte mnoho zajímavých informací, které se jen tak někde nedozvíte.
Právě Revírní bratrská pokladna je jedna z největších regionálních zdravotních pojišťoven v celé České republice. Pojištění u této pojišťovny mají hlavně ti, kteří pobývají na Moravě nebo Slezsku. V dnešní době existuje už přes 40 kontaktních míst, kde je zajištěn styk s klienty pojišťovny.
rodinná karta
Má sídlo v Ostravě a to konkrétně Slezské Ostravě. Zajišťuje nejen zdravotní pojištění, ale také i pojištění cestovní. V nabídce jsou dokonce i balíčky prevence, bonusové programy a mnoho dalších. Výhodné jsou dokonce i slevové programy, které jsou jak pro dospělé, děti tak i mladistvé. Kódem je číslo 213.
Dokonce vydává i svůj vlastní Zpravodaj, ve kterém se můžete dozvědět mnoho nových informací.
rodina v srdci
Existuje dokonce i aplikace s názvem MojeRBP, která slouží pro pojištěnce a některé služby jsou nabízeny i veřejnosti, což znamená těm, kteří mají jinou pojišťovnu. Pokud byste si chtěli aplikaci stáhnout, je dostupná jak pro chytré telefony tak i počítače.
Má velmi poutavou historii. Její vznik se datuje už do roku 1802. Tehdy se nazývala jako Pokladna hornických bratrstev. Založili ji horníci, kteří pracovali v Krušných Horách. Tehdy pokladny platily i pohřby horníků a dary vdovám nebo sirotkům.
Největší rozmach byl ale v 19. století. Tehdy navíc pokladny získaly možnost se spojovat.
doklady účetnictví
V Moravské Ostravě byla první Revírní bratrská pokladna zřízena okolo roku 1920.
1. července roku 1948 se její činnost uzavřela a byla sloučena do Ústřední národní pojišťovny. Po rozdělení Československa ale zase začala zajišťovat zdravotní péči po své pojištěnce. V dnešní době zajišťuje služby přes 500 000 pojištěncům.
Pokud byste rádi přešli k nějaké nové zdravotní pojišťovně, pak byste rozhodně měli Revírní bratrskou pokladnu vyzkoušet, protože nabízí opravdu výhodné podmínky pro své klienty a všichni pojištěnci jsou s ní velice spokojeni.

.